Uvjeti poslovanja

Internetska stranica www.socap.hr u vlasništvu je trgovačkog društva SO.CAP ORIGINAL d.o.o., sa sjedištem na adresi: Matice hrvatske 1, 21 000 Split, Republika Hrvatska, OIB: 93198249339. 
SO.CAP ORIGINAL d.o.o. prodajom putem Internet stranice www.socap.hr nastupa u svoje ime.
Niže navedeni uvjeti ne utječu na zakonska prava.

 

Opći podaci:  

SO.CAP ORIGINAL d.o.o.
Matični broj Subjekta: 02028212
OIB: 93198249339
Europski porezni broj: HR93198249339
EUID: HRSR.060215062

Ime i prezime vlasnika: Florindo D'Angelo
Sjedište: Matice hrvatske 1, 21 000 Split
Sudski registar: Trgovački sud u Splitu
Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu
Temeljni kapital: 20.000 HRK 

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Račkoga 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
IBAN: HR85 2340009 1110208125
SWIFT: PBZGHR2X 

Kontakt korisničke podrške:

Telefon: +385 21 / 317 460
E-mail: [email protected] 

Radno vrijeme korisničke podrške:  
Pon - Pet: 9:00 - 15:00  

1. Uvodne odredbe

 • Svi materijali koje se nalaze na  internetskoj stranici ekskluzivno su intelektualno vlasništvo tvrtke SO.CAP ORIGINAL D.O.O. d.o.o i mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice kako je regulirano ovim Uvjetima kupnje. Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze SO.CAP ORIGINAL d.o.o. kao prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.
 • Pojam Kupca odnosi se na potrošača (fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici SO.CAP ORIGINAL d.o.o.);
 • ostale kupce, primjerice pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju kupnju unutar svoje poslovne djelatnosti, s tom razlikom da potonja kategorija kupaca ne uživa zaštitu koja se pruža samo potrošačima.
 • Kupac (fizička osoba) može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi SO.CAP ORIGINAL d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost. Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje SO.CAP ORIGINAL d.o.o. da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi internetska trgovina. 
 • Kupac i SO.CAP ORIGINAL d.o.o. obvezani su ovim Uvjetima kupnje, a u slučaju da je pojedina odredba suprotna prisilnim propisima hrvatskog zakonodavstva primijenit će se prisilni propisi.  
 • Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati. 
 • Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti isključivo na području Republike Hrvatske.
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o. je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta kupnje, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa SO.CAP ORIGINAL d.o.o. bilo kakve odgovornosti.
 • Pristup na  www.socap.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole SO.CAP ORIGINAL d.o.o., koje će SO.CAP ORIGINAL d.o.o. nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup internet trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja internet trgovine ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran SO.CAP ORIGINAL d.o.o. Također, SO.CAP ORIGINAL d.o.o. je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje internet trgovine.
 • Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. 
 • Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će SO.CAP ORIGINAL d.o.o.  o činjenici sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.
 • Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.


 

2. Glavna obilježja robe

Proizvodi, a isti pojam podrazumijeva i medicinske proizvode i pomagala, su prikazani opisno i/ili fotografijama. U osnovi, SO.CAP ORIGINAL d.o.o. putem Internet trgovine obavlja:

1. Prodaju proizvoda, alata i potrošnog materijala za frizere, kozmetičare, pedikere, kao i za osobnu uporabu:

Proizvodi dostupni na www.socap.hr su sigurni za zdravlje kada se primjenjuju na propisan način.  SO.CAP ORIGINAL d.o.o. ne odgovara za moguće štetne posljedice koje mogu nastati zbog upotrebe proizvoda na način koji nije u skladu s njihovom namjenom. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. potiče kupce na savjetovanje s liječnikom ako Kupac pati od alergija ili drugih medicinskih stanja koje mogu utjecati na sigurnost PRIMJENE  proizvoda. Kupac je dužan proizvode čuvati na propisan način, te iste upotrebljavati s oprezom. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. ne odgovara za posljedice proizašle iz nepropisnog čuvanja ili upotrebe proizvoda.  

2. Prodaju uređaja:

Kupac je dužan, kako bi sigurno i primjereno upotrebljavao/la uređaje, PROČITATI i RAZUMJETI sva upozorenja i upute za rukovanje priložene uz proizvod i na www.socap.hr. Kupac je odgovoran za ispravnu primjenu uređaja te je obvezan koristiti ga isključivo za one radnje za koje je uređaj namijenjen. Svu odgovornost za neprimjerenu ili nesigurnu upotrebu uređaja snosi kupac. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. ne odgovara za neodgovorno korištenje ili održavanje čistoće uređaja. 

 • Fotografije su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda, ne radi se o nedostatku proizvoda.
 • Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.socap.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na web stranici ili pak očitih greški u isticanju cijena SO.CAP ORIGINAL d.o.o. zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.
 • Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju u web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu.
 • Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, SO.CAP ORIGINAL d.o.o. će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv, te ujedno ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda  koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.
 • Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija "moja košarica" i popunjavanjem formulara.
 • Naručene proizvode možete platiti kreditnom/debitnom karticom ili prema ponudi uplatu izvršiti putem Internet bankarstva ili uplatnicom ili platiti pouzećem. Vašu kreditnu/debitnu karticu teretimo na dan narudžbe, a naručeni proizvod isporučujemo u najkraćem mogućem roku. Svaka narudžba kreditnom/debitnom karticom podliježe prethodnoj autorizaciji. Vaša trenutna narudžba prikazana je na stranici "Moj korisnički račun". Na toj stranici prikazani su detaljni podaci o artiklu, količini i cijeni. Svi artikli koje ste odlučili kupiti nalaze se na stranici pod imenom "moja košarica". 
 • Kupnju je moguće obaviti kao gost. U slučaju odabira izvršenja narudžbe kao gost - prikupljaju se samo podaci nužni za obradu i dostavu narudžbe.  
 • Kupovina putem www.socap.hr  web stranice može se izvršiti 24 sata na dan i 7 dana u tjednu.
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o. nastoji Kupcu omogućiti široki asortiman kvalitetnih proizvoda te neprestano širi svoju ponudu. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. svoju ponudu artikala izmjenjuje s obzirom na dostupnost proizvoda te su proizvodi koji su trenutno ili trajno nedostupni redovito uklonjeni iz kataloga proizvoda ili iste nije moguće dodati u košaricu.
 • Kupac kupovinu na www.socap.hr  odrađuje pretragom kataloga proizvoda te odabirom željenih artikala. Odabirom opcije dodavanja proizvoda u košaricu isti se dodaju u košaricu - proizvodi u košarici  nisu rezervirani, naručeni ili kupljeni. Kupac ima mogućnost izmjene košarice ili dovršetak kupovine. Kupac je dužan pregledati sadržaj košarice  i uvjeriti se u točnost odabira. Nakon uvjerenja u ispravnost odabira, Kupac nastavlja s procesom dovršetka kupovine, te je obvezan unijeti točne podatke koji su potrebni za obradu narudžbe. Kupac odgovara za točnost danih podataka, te je obvezan unijeti valjane podatke. Kupac odabire način plaćanja i dostave - naknadna izmjena načina dostave ili naplate nije moguća. Ukoliko Kupac želi zatražiti dostavu na adresu različitu od adrese Kupca, Kupac je dužan navesti adresu dostave.  
 • Ukoliko imate pitanja ili trebate savjet o bilo kojem proizvodu, molimo da nam se obratite na [email protected].
 • Iako se informacije o proizvodima redovito ažuriraju, SO.CAP ORIGINAL d.o.o. nije odgovorna za netočne informacije. Zbog toga prije korištenja svakako pročitajte etiketu tj. deklaraciju proizvoda, te ne preporučujemo da se oslanjate isključivo na informacije koje su objavljene na web stranici.
 • Ukoliko Kupac želi zatražiti R1 račun - Kupac je dužan zatražiti R1 račun u komentaru narudžbe te na istom mjestu unijeti točne i potpune podatke potrebne za izdavanje R1 računa. Naknadno izdavanje R1 računa nije moguće.  
 • Nije moguće dovršiti kupovinu bez označavanja kućice „Slažem se s Uvjetima kupnje/upoznat sam da je ovo narudžba s obvezom plaćanja“. Potvrdom narudžbe Kupac pristaje na Uvjete kupnje,  te se slaže sa sadržajem košarice, garantira ispravnost danih podataka  i obvezuje se na uplatu sredstava.  

 

3. Cijena proizvoda, načini i rokovi plaćanja

 • Cijene istaknute na web stranici www.socap.hr izražene su u kunama i eurima. Trošak PDV-a je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga se isti posebno plaćaju, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim Uvjetima kupnje.
 • Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22), www.socap.hr dvojno iskazuje cijene proizvoda. Dvojno iskazivanje je iskazivanje cijena robe na način da su novčani iznosi istodobno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023.
 • Cijene se preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije koji se sastoji od šest znamenaka. To znači da se u slučaju Hrvatske tečaj konverzije sastoji od glavnog broja i pet decimala, a pri preračunavanju cijena se primjenjuje fiksni tečaj konverzije u cijelosti odnosno u punom brojčanom iznosu.
 • Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a kojega je odredilo Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022.
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o., u razdoblju dvojnog iskazivanja iz članka 43. stavka 1. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) pri ispostavljanju računa potrošaču dvojno iskazuje ukupan iznos na računu uz prikaz fiksnog tečaja konverzije.
 • Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana cijena proizvoda, cijena dostave ako je naplatna, cijena PDV-a, te konačna cijena kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje.
 • U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

NAPLATA / AUTORIZACIJA: Naručene proizvode Kupac iz Republike Hrvatske će platiti kreditnom/debitnom karticom, virmanski ili uplatnicom ili pouzećem, prema ponudi. Naručene proizvode kupac iz EU i ostalih zemalja će platiti samo kreditnom/debitnom karticom. Naplata se vrši u službenoj hrvatskoj valuti (euro). Kupac plaća trošak konverzije valuta ukoliko do iste dolazi prilikom transakcije. Isporuku vršimo po primitku uplate.  

U slučaju plaćanja karticom, transakcije se obrađuju automatski. Ukoliko, iz bilo kojeg razloga autorizacija ne uspije postupak kupovine se prekida. Ispravnost i valjanost podataka je odgovornost Kupca.  

Pri uplati općom uplatnicom ili Internet bankarstvom isporuku vršimo po primitku uplate. Izaberite Internet bankarstvo / uplatnice / virmansko plaćanje kao metodu naplate pri završetku kupovine - na mail ćemo Vam poslati informacije o uplati. Molimo Vas da u “Svrha plaćanja“ napišete “Plaćanje po narudžbi #(broj Vaše narudžbe)“. Molimo izvršite uplatu u roku od tri radna dana. Nakon isteka roka, narudžba se automatski otkazuje. Potvrdu plaćanja molimo poslati na [email protected].  

Ukoliko se pošiljka plaća pouzećem - plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja točnog iznosa od strane dostavljača.  Cijene vrijede u trenutku narudžbe.


SO.CAP ORIGINAL d.o.o. ima pravo izmijeniti cijenu proizvoda bez prethodne najave. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. ulaže iznimne napore kako bi osigurala točnost podataka, no može se dogoditi da je informacija o cijeni netočna. Ukoliko je cijena proizvoda evidentno netočna ili se ista znatno promjeni zbog vanjskih čimbenika SO.CAP ORIGINAL d.o.o. omogućiti Kupcu odustajanje od narudžbe, no i sam zadržava pravo otkazati narudžbu jer smisao potrošačkog prava nije zlouporaba tog prava radi pribavljanja znatne imovinske koristi uslijed greške Trgovca.

Ako trebate R1 račun potrebno je upisati vaš OIB, te naziv tvrtke ili obrta u formular. Internet plaćanje moguće je izvršiti putem sljedećih kreditnih/debitnih kartica. 

Cijene su izražene u kunama i eurima. Porez na dodanu vrijednost je uračunat u cijenu. Ponuda vrijedi do isteka zaliha. U slučaju posebnih oblika prodaje SO.CAP ORIGINAL d.o.o. će istaknuti sniženu cijenu koju primjenjuju tijekom trajanja posebnog oblika prodaje  i najnižu cijenu koju je primjenjivao za isti proizvod tijekom razdoblja od 30 dana prije provođenja posebnog oblika prodaje.

Naručene proizvode s troškovima dostave Kupac može platiti: 

 1. Kreditnim karticama (MasterCard, Visa ili Diners) 
 2. Debitnom karticom (Maestro) 
 3. Uplatom na račun prema zaprimljenoj ponudi na osnovu narudžbe (opća uplatnica ili internet bankarstvo)  
 4. Pouzećem bez financijskog limita (HP dostavna služba) i težine do 20 kg 
 5. Ukoliko trebate R1 račun potrebno je upisati Vaš OIB, te naziv tvrtke ili obrta u formular.  

Plaćanje kreditnim karticama obavlja se putem našeg partnera T-Com-a i njihovog PayWay sustava koji osigurava sigurno i zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim/debitnim karticama. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. Internet trgovina niti čuva, niti uopće dobiva podatke o konkretnim brojevima Vaših kreditnih kartica. 

Obročno plaćanje odnosno plaćanje na rate, omogućeno je korisnicima Diners Club Card-a, uz obročnu otplatu do najviše 12 rata bez kamata i naknada, a ovisno o iznosu kupovine:

 Br. obroka

 Za minimalni iznos potrošnje

2

 40 EUR | 301,38 kn

3

 70 EUR | 527,42 kn

5

 100 EUR | 753,45 kn

7

 150 EUR | 1.130,18 kn

10

 200 EUR | 1.506,90 kn

12

 250 EUR | 1.883,62 kn

Za plaćanje kreditnim / debitnim karticama, sustav će od Kupca zatražiti slijedeće podatke:

 1. Broj kartice - Broj kartice upišite kao niz znamenki bez razmaka, crtica i sl. 
 2. Valjanost kartice – expiration date  - Valjanost je na samoj kartici zapisana u formatu MM / YY (mjesec/godina) pa Kupac treba upisati znamenke u ovom formatu. Sustav će upozoriti Kupca ako je upisana valjanost kartice istekla. 
 3. Kontrolni broj - Kontrolni broj je troznamenkasti ili četveroznamenkasti broj otisnut na kartici koji služi kao dokaz fizičkog posjedovanja kartice u trenutku kupnje i smanjuje mogućnost zloupotrebe. Ovisno o vrsti kartice: 
  MasterCard  –  tri znamenke 
  Maestro  –  neke kartice nemaju, a neke imaju kontrolni broj od tri znamenke 
  Visa  –  tri znamenke 
 4. Ime i prezime - Upisuje se točno kao na kartici – bez hrvatskih dijakritičkih znakova Č, Ć, Ž, Š, Đ. 
 5. Adresa - Upisuje se adresa točno kako je napisana na računu koji Kupac prima od kartičara, ali bez hrvatskih dijakritičkih znakova (ČĆŽŠĐ).  Uz adresu Kupca na koju se šalje račun kao opciju ponuđena je i adresa dostave koja može biti ista ili različita od adrese računa. Ove adrese mogu se razlikovati od adrese na koju Kupac prima račun od svog kartičara, a koja se mora slati PBZ Cardu pri autorizaciji. 
 6. Mjesto - Upisuje se naziv mjesta točno kako je napisan na računu koji Kupac prima od kartičara, ali bez hrvatskih dijakritičkih znakova (ČĆŽŠĐ). 
 7. Poštanski broj - Upisuje se točno kako je napisan na računu koji Kupac prima od kartičara. 
 8. Država - Država Kupca. 

 

4. Troškovi dostave i rok i uvjeti isporuke

Priopćavaju se prilikom naručivanja kod svakog pojedinog proizvoda, te ukupni troškovi dostave u slučaju naručivanja više proizvoda.

Za kupce iz cijele Hrvatske, naručena roba se isporučuje kurirskom službom HP-Hrvatska Pošta. Cijena dostave iznosi 30,00 kn | 3,95 € (uračunat PDV). Za narudžbe iznad 301,38 kn | 40,00 EUR kod uobičajene kilaže paketa, koja ne prelazi 10 kg, trošak dostave snosi SO.CAP ORIGINAL d.o.o. 

Narudžbe paketa čija vrijednost ne prelazi 40 EUR | 301,38 kn:

 • Težine od 0,2 do 10 kg naplaćuju se fiksno 3,98 EUR | 30,00 kn (najčešće primjenjivo)
 • Težine iznad 10 kg naplaćuju se fiksno 3,98 EUR | 30,00 kn + 0,40 EUR | 3,01 kn za svaki dodatni kilogram

Narudžbe paketa čija je vrijednost iznad 40 EUR | 301,38 kn:

 • Težine od 0,2 do 10 kg  - Trošak dostave snosi Trgovac te je za kupca dostava besplatna (najčešće primjenjivo)
 • Težine od 10 do 15 kg naplaćuju se fiksno 2 EUR | 15,07 kn
 • Težine od 15 do 20 kg naplaćuju se fiksno 4 EUR | 30,14 kn

Narudžbe paketa težih od 20 kg, neovisno o iznosu kupnje:

 • Za sve narudžbe paketa čija težina prelazi 20 kg, Kupac je dužan organizirati transport (i osigurati pošiljku) u cijelosti o svom trošku.

Napomena: dostavu narudžbi vršimo isključivo na teritoriju Republike Hrvatske. Navedene cijene dostave i pogodnosti vezane uz iste, vrijede samo za dostave na području Republike Hrvatske. Cijena dostave biti će jasno izražena u košarici i na računu.  

 • Proizvode iz Vaše narudžbe, a koji su dostupni na zalihi naše logistike, otpremit ćemo isti ili slijedeći radni dan. Ako neke od proizvoda trenutno nemamo na zalihama ili je zbog trenutnih popusta i pogodnosti povećan obim posla, obrada narudžbe može potrajati nekoliko radnih dana. Ako ne postoji mogućnost isporuke, o tome ćemo Vas obavijestiti. Pritom možete odlučiti hoćete li prekinuti narudžbu, pričekati da naručeni proizvod postane dostupan ili zamijeniti ga raspoloživim. 
 • Sve zaprimljene narudžbe bit će otpremljene u najkraćem mogućem roku. Dostava na cijelom području Republike Hrvatske (osim otoka) u pravilu traje 2-5 radnih dana (ne računajući pri tome dan same narudžbe, neradne dane i praznike). Ako roba nije raspoloživa, SO.CAP ORIGINAL d.o.o. Kupca će obavijestiti elektroničkom poštom ili na drugi odgovarajući način o mogućem roku isporuke. Kupac tada može prihvatiti novi rok isporuke ili otkazati narudžbu. 
 • Dostava pouzećem obvezuje Kupca na plaćanje proizvoda prilikom dostave istih. Podmirivanje računa moguće je isključivo gotovinom koju je Kupac obavezan platiti dostavljaču. Ukoliko Kupac u cijelosti ne podmiri račun, paket neće biti predan Kupcu te će biti vraćen pošiljatelju.  
 • Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja na robi i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu i dostavio, odnosno, odbiti preuzeti robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Svojim potpisom prilikom preuzimanja paketa Kupac potvrđuje da je zaprimio istu u neoštećenom stanju.  
 • Razmjena paketa, kao rezultat pogrešnog slanja ili pripreme proizvoda s naše strane, besplatna je.
 • Ako Kupac nakon 5 radnih dana od dana predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od SO.CAP ORIGINAL d.o.o., odnosno od poštanske ili kurirske službe, dužan je obavijestiti SO.CAP ORIGINAL d.o.o. kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Neposredno prije same dostave, kurirska služba će kontaktirati Kupca i dogovoriti odgovarajući termin dostave. Ako Kupac ili ovlašteni preuzimatelj prilikom same dostave ne bude prisutan na adresi dostave koja je određena u narudžbi, roba će se privremeno zadržati u poštanskom uredu ili kod lokalne/regionalne jedinice kurirske službe, a o čemu Kupcu treba biti ostavljena obavijest s točnim podacima. Ako Kupac ne preuzme pošiljku kod naznačenog poštanskog ureda ili naznačene kurirske službe u roku od 5 radnih dana od dana ostavljanja obavijesti, pošiljka se vraća SO.CAP ORIGINAL d.o.o. Ako Kupac, koji nije zaprimio robu , ponovno naruči robu, SO.CAP ORIGINAL d.o.o. zadržava pravo odbijanja daljnjeg pružanja usluge takvom Kupcu. 
 • Praćenje paketa je moguće putem dobivenog linka za praćenja. Za sva pitanja nas možete kontaktirati na [email protected].  
 • U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje podatke će Kupac navesti Prodavatelju prilikom provjere dostave narudžbe.

 

5. Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije

Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

 

6. Odgovornost za materijalne nedostatke/Reklamacije

 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.
 • Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
 • U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas kontaktiraju kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i/ili poslali novu.
 • Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Kupac je dužan bez odgode provjeriti primljene artikle. Ukoliko nešto nedostaje, Kupac je dužan bez odgode uputiti pisani prigovor/reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.
 • U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak,  te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda.
 • Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima.
 • Kupac može pisani prigovor odnosno reklamaciju uputiti na e-mail [email protected] ili pisanim putem na adresu: SO.CAP ORIGINAL d.o.o., Ulica bana Jelačića 6, 21 204 Dugopolje / sa naznakom „Reklamacija“.
 • Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

SO.CAP ORIGINAL d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato, kao i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Smatra se da materijalne nedostaci postoje:

 • ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 • ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,
 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,
 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti SO.CAP ORIGINAL d.o.o. u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti SO.CAP ORIGINAL d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca kao potrošača. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti SO.CAP ORIGINAL d.o.o. u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgode.

SO.CAP ORIGINAL d.o.o. ne odgovara za nedostatke koji se otkriju nakon dvije godine od predaje stvari, a kod trgovačkog ugovora, nakon šest mjeseci.
U obavijesti o nedostatku stvari Kupac nije dužan potanje opisati nedostatak i pozvati SO.CAP ORIGINAL d.o.o.  da pregleda stvar, osim ako se radi o trgovačkom ugovoru.

Ako obavijest o nedostatku koju je Kupac pravodobno poslao preporučenim pismom, brzojavom, telefaksom ili na neki drugi pouzdan način, zakasni ili uopće ne stigne SO.CAP ORIGINAL d.o.o., smatra se da je Kupac ispunio svoju obvezu da obavijesti SO.CAP ORIGINAL d.o.o.

Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio SO.CAP ORIGINAL d.o.o. o nedostatku ovlašten je:

 1. zahtijevati od SO.CAP ORIGINAL d.o.o. uklanjanje nedostatka,
 2. zahtijevati od SO.CAP ORIGINAL d.o.o. predaju druge stvari bez nedostatka,
 3. zahtijevati razmjerno sniženje cijene,
 4. izjaviti da raskida ugovor.

Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu: SO.CAP ORIGINAL d.o.o. , Ulica bana Jelačića 6, 21 204 Dugopolje. 

 • U svakom od tih slučajeva Kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog nedostatka stvari pretrpio na drugim svojim dobrima.
 • Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka Kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka SO.CAP ORIGINAL d.o.o. nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o.  je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.
 • Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako SO.CAP ORIGINAL d.o.o. nije uklonio nedostatak, ili je to odbio učiniti ili nije uklonio nedostatak, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju SO.CAP ORIGINAL d.o.o. da ga ukloni odnosno ako je SO.CAP ORIGINAL d.o.o. izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za Kupca, te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.
 • Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi SO.CAP ORIGINAL d.o.o.
 • Popravak ili zamjena stvari s nedostatkom provode se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je Kupac obavijestio SO.CAP ORIGINAL d.o.o. o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za Kupca uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je kupcu ta stvar bila potrebna.
 • Prilikom popravka ili zamjene Kupac je obvezan staviti stvar na raspolaganje SO.CAP ORIGINAL d.o.o., a SO.CAP ORIGINAL d.o.o.  ju je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja. U slučaju zamjene stvari kupac koji ima status potrošača nije dužan platiti za uobičajenu upotrebu zamijenjene stvari tijekom razdoblja prije njezine zamjenu.
 • Kupac može raskinuti ugovor samo ako je SO.CAP ORIGINAL d.o.o. dao naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Ako SO.CAP ORIGINAL d.o.o. u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi da ugovor održava na snazi. Ako se pak radi o potrošačkom ugovoru, Kupac je ovlašten izjaviti da raskida ugovor.
 • Kad samo dio predane stvari ima nedostatke ili kad je predan samo dio stvari, odnosno manja količina od ugovorene, Kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju. Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predana stvar čini cjelinu, ili ako Kupac inače ima opravdan interes da primi ugovorenu stvar ili količinu u cjelini.
 • Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka stvari kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio. Ipak kupac može raskinuti ugovor zbog nekog nedostatka stvari ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena zbog nedostatka koji opravdava raskid ugovora, ili zbog nekog događaja koji ne potječe od njega niti od neke osobe za koju on odgovara. Isto vrijedi ako je stvar potpuno ili djelomično propala ili oštećena pri ispunjenju obveze Kupca da pregleda stvar, ili ako je Kupac prije nego što je otkriven nedostatak potrošio ili izmijenio jedan dio stvari u tijeku njezine redovite uporabe te ako je oštećenje ili izmjena bez značenja.
 • Dakle, Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena) sa svom pratećom dokumentacijom. Kupac je dužan poduzeti razumne korake kako bi proizvode dostavio na siguran način te iste vratiti u originalnom neotvorenom pakiranju. Oštećenja vanjskog pakiranja proizvoda, otvaranje proizvoda ili nepropisno čuvanje proizvoda umanjuje vrijednost proizvoda. Kupac koji je odlučio vratiti naručeni proizvod ili mu je dostavljen pogrešan proizvod dužan je učiniti sve u svojoj moći kako bi očuvao vrijednost proizvoda do povrata.  

 

7. Jamstvo

Neki proizvodi koji se prodaju putem web shop-a www.socap.hr dolaze sa jamstvom. Pojedini proizvođač propisuje uvjete pod kojima se daje jamstvo na proizvod. Jamstvo se dostavlja uz proizvoda sa pečatom. 

 

8. Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s SO.CAP ORIGINAL d.o.o. jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.

 

9. Jednostrani raskid ugovora

Kupac sa statusom potrošača ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu od dana njegova sklapanja, a najkasnije u roku od 14 dana.

Rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Kupac sa statusom potrošača dužan je prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti SO.CAP ORIGINAL d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor, i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovdje ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, i to naročito slanjem iste na e-mail adresu [email protected]
SO.CAP ORIGINAL d.o.o. će bez odgađanja, dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju. Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka roka za raskid ugovora.

 • U slučaju jednostranog raskida ugovora, SO.CAP ORIGINAL d.o.o. izvršiti će povrat novca koji je primila, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada smo zaprimljena odluka o raskidu.
 • Troškove povrata robe snosi Kupac.
 • Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je izvršena uplata.
 • Povrat novca može se izvršiti tek nakon što je roba vraćena ili nakon što je dostavljen dokaz da je roba poslana nazad. Robu je Kupac dužan vratiti odmah, a najkasnije u roku 15 dana od dana kada ste uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu.
 • Robu vratite poštom na dokaziv način ili osobno  na adresu SO.CAP ORIGINAL d.o.o., Ulica bana Jelačića 6, 21 204 Dugopolje. 
 • Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te SO.CAP ORIGINAL d.o.o. nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

[Obrazac za jednostrani raskid ugovora]

Kupac sa statusom potrošača nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

 • u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
 • predmet ugovora proizvod čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
 • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
 • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca;
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
 • ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
 • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge pripremnice obroka (catering) ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju;
 • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora, a trgovac mu je dostavio potvrdu sklopljenog ugovora sukladno članku 67. ili članku 76. ovoga Zakona;
 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja usluge popravaka za koje se plaća cijena, a ugovor, čije ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača, je ispunjen u potpunosti.

 

10. Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.
SO.CAP ORIGINAL d.o.o. omogućuje svojim kupcima da prigovore podnose i putem e-mail adrese [email protected]. Na prigovore ćemo odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana s ciljem da sve otvorene sporove riješimo mirnim putem. Rješavanje sporova moguće je i pred Sudom časti HGK ili drugim centrima za mirenje.

 

11. Politika privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka

SO.CAP ORIGINAL d.o.o. u svojoj djelatnosti prodaje putem web trgovine prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih kupaca, pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise. Svi detalji vezano na obradu osobnih podataka sadržani se detaljno u Pravilima privatnosti.

Plaćanje kreditnim karticama obavlja se putem našeg partnera T-Com-a i njihovog PayWay sustava koji osigurava sigurno i zaštićeno provođenje internetskih transakcija kreditnim/debitnim karticama. SO.CAP ORIGINAL d.o.o.  ne pohranjuje, niti uopće dobiva podatke o konkretnim brojevima Vaših kreditnih kartica, datumu valjanosti, i/ili sigurnosnom kodu iste. T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla). 

Pravila privatnosti koja ovdje izlaže SO.CAP ORIGINAL d.o.o.  ne primjenjuju se na prakse trećih strana ( sve stranice ili web sadržaj ili poveznice koje su dostupne putem www.socap.hr podložne su vlastitim Pravilima o privatnosti i drugim relevantnim pravilima). SO.CAP ORIGINAL d.o.o. stavljanjem sadržaja ili uključivanjem poveznica na druge stranice ne daje podršku istima. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. nije voditelj obrade podataka niti je nije odgovoran za prakse trećih strana.  

 

 

12. Program vjernosti

SOCAP program vjernosti vrlo je jednostavan sistem nagrađivanja vjernosti, osmišljen je za naše online Kupce. Najveću korist ostvaruju oni Kupci čije su kupnje redovite. Skupljanje nagradnih bodova omogućeno je svakom registriranom Kupcu koji se prilikom kupnje prijavi u svoj korisnički račun.  Uz program vjernosti mogu se ostvariti značajne uštede.

Uvjeti programa vjernosti:

Svakih potrošenih 2,00 EUR | 15,07 kn  = 1 bod vjernosti
Vrijednost 1 boda = 0,10 EUR | 0,75 kn

 • Bodove ostvarene prvom kupovinom, možete koristiti već pri slijedećoj kupnji ili ih možete sakupljati te koristiti naknadno.
 • Iznos vaše narudžbe bit će umanjen za broj bodova koji želite iskoristiti.
 • Bodove nije moguće prenositi na drugog korisnika, prebaciti na drugi korisnički račun, darovati ili mijenjati za novac odnosno uslugu.
 • Program vjernosti vrijedi isključivo za Web shop narudžbe te nije primjenjiv na kupnju u našim poslovnicama, kao ni na kupovine putem našeg telefonskog centra.
 • Bodovi traju 90 dana, nakon čega se bodovni sustav resetira.

S ograničenim bodovnim rokom nastojimo naše Kupce motivirati na racionalniji pristup kupnji u smislu manje, ali češće, što će pridonijeti stvaranju navike redovitog posjećivanja ove Internet trgovine gdje se gotovo na tjednoj bazi ažuriraju razne akcije, popusti i druge pogodnosti. 

 

 

13. Ostale napomene

 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o. i kupci odnosno posjetitelji www.socap.hr dužni su svoje aktivnosti obavljati na pošten i transparentan način. Zloupotreba web stranice, internetske trgovine ili sadržaja dostupnog na www.socap.hr strogo je zabranjena. 
 • Sadržaj www.socap.hr stranice dostupan je na hrvatskom jeziku te su cijene iskazane u HRK sve do uvođenja obveze iskazivanja cijene u EUR. Službeni jezik sklapanja ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o.  zadržava mogućnost odustajanja od ugovora ako se utvrdi očita pogreška. Takvom pogreškom smatra se pogreška u bitnim karakteristikama i sve zablude koje se prema praksi u trgovini ili namjeri Kupaca smatraju odlučujućima i koje SO.CAP ORIGINAL d.o.o. u slučaju znanja ne bi potvrdio, odnosno sklopio ugovor. To uključuje i očite pogreške u cijeni. 
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o. poduzima razumne mjere provjere svake recenzije dostupne uz pojedini proizvod. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. ne odgovara za rezultate ili iskustvo korištenja proizvoda suprotno onome opisanome.
 • Sav sadržaj bloga odnosno podaci sadržani u njemu su javni i vidljivi svim posjetiteljima SO.CAP ORIGINAL d.o.o. Internet trgovine. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. ne odgovara za izneseni sadržaj te se ne može smatrati da isti predstavlja stajalište SO.CAP ORIGINAL d.o.o. nego isključivo trećih osoba.
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o. ne odgovara za povrede, trošak ili štetu koju korisnik može pretrpjeti prilikom korištenja web stranice www.socap.hr  ili prilikom korištenja telekomunikacijskih usluga prilikom telefonskog kontakta.
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o. zadržava pravo prekida ili modifikacije jednog ili više aspekata poslovanja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta bez prethodne najava te se izmjene primjenjuju od objave na www.socap.hr.  

PRAVILA PONAŠANJA

Nije dozvoljeno: 

 • kršiti privatnost drugih osoba, npr. objavljivati tuđe e-mail adrese, brojeve telefona, objavljivati imena i prezimena ili druge privatne podatke diskutanata i trećih lica, osim općepoznatih podataka o javnim osobama;
 • postavljati viruse ili druge oblike zloćudnog koda ili obavljati bilo koju drugu radnju koja može onemogućiti normalan rad web portala;
 • koristiti vlastiti profil za komercijalnu dobit (kao npr. prodavati svoje komunikacijske kanale na web portalu oglašivačima);
 • Svaki korisnik koji primijeti sadržaj na web portalu koji bi na bilo koji način bio upitan, zamoljen je da SO.CAP ORIGINAL d.o.o. što prije obavijesti o tome putem e-mail poruke na adresu koja je namijenjena za prijavu nepodobnog sadržaja ([email protected]).
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o. internetska trgovina može sadržavati linkove na druge web stranice ili datoteke. Nad tim stranicama ili datotekama SO.CAP ORIGINAL d.o.o. nema nikakvu kontrolu, te ne može garantirati da one neće biti problematičnog sadržaja. Međutim, svaki link na takav sadržaj će biti uklonjen nakon prijave, ako se ustanovi da nije u skladu s pravilima korištenja i/ili pozitivnim propisima Republike Hrvatske.
 • Promicanje bilo kakvih aktivnosti koje mogu ugroziti sigurnosne probleme ili nanijeti štetu drugim kupcima/korisnicima SO.CAP ORIGINAL d.o.o. Internetske trgovine, tako da se ošteti i naruši privatnost njihovih računala, bit će najoštrije kažnjena, sukladno Zakonu.
 • SO.CAP ORIGINAL d.o.o. zadržava neograničeno pravo uklanjanja sadržaja s SO.CAP ORIGINAL d.o.o. Internetske trgovine.

Kupnjom na www.socap.hr kupac može ostvariti pravo na dobivanje poklona uz kupnju. Pokloni uz kupnju određuju se sukladno iznosu kupovine, a isti se dijele do isteka zaliha. U slučaju isteka zaliha, Kupcu, ovisno o dostupnosti, može biti ponuđen alternativni poklon uz kupnju. SO.CAP ORIGINAL d.o.o. može, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, izmijeniti uvjete ostvarivanja prava na poklone, ukinuti poklone te izmijeniti proizvode koji se dijele kao pokloni. Pokloni su vidljivi unutar košarice web shopa, te su isti podložni promjenama i izmjenama bez prethodne najave.  

 Zadovoljstvo će nam biti da nam se javite: 

 • Ukoliko trenutno na skladištu nemamo proizvod za koji ste zainteresirani, kako bismo isti naručili u skoroj budućnosti, 
 • Ako ste zainteresirani za poslovnu suradnju, 
 • Ukoliko primijetite da na web stranici ima pogrešaka ili želite dati svoj osvrt na funkcionalnost stranice ili rad djelatnika korisničke službe.